050-7881995

סוד עריכת התחזית

איך עורכים תחזית? האם התחזית תדייק? מה מידת אמינותן של התחזיות לפי מזלות? במה כל אלו שונות מתחזית הנעשית לפי מפה אישית. הרציונל שמאחורי התחזיות.

כל אחד מאיתנו מיוחד וייחודי. אין, פשוט אין שום שתי מפות זהות! כפי שאין שני אנשים זהים. מי שנולד עתה, ומי שייוולד 5 דקות מאוחר יותר, אכן יהיו מאד דומים, אבל לא זהים. למעשה, מספר הקומבינציות למפות אסטרולוגיות שונות, גדול ממספר האנשים בעולם. איך זה? הסבר פשוט:

כל כוכב, אסטרואיד, גרם שמיים כלשהו, נע בחלל במסלול קבוע ייחודי שלו. ישנם כוכבי שבת, שכמעט אינם זזים (מנקודת ראותנו), או יותר נכון זזים ממש לאט, וישנם כוכבי הלכת. לכל כוכב לכת יש קצב אחר, מסלול הקפה אחר סביב השמש, שלפעמים הוא יותר מהיר ולפעמים יותר איטי, אך ידוע מראש מתי יהיה כך ומתי כך. למעשה, זה ריטואל שתמיד חוזר על עצמו. רבים מכירים את המסלול של כוכב מרקורי, שפעם ב-3 חודשים מאט קצב תנועתו ל-3 שבועות. תקופה לה אנו קוראים מרקורי רטרו או מרקורי בנסיגה. הסיבה היא שקצב התקדמותו בחלל איטי יותר מקצב התקדמות כדור-הארץ, ומנקודת מבטנו נראה כנסוג. אך אין שום כוכב בשמיים שבאמת משנה כיוון ונסוג. כמו שאמר איינשטיין, הכל הרי יחסי, וביחס אלינו הוא נסוג.

הידע האסטרונומי הרב שהתפתח, מאפשר לנו לצפות היכן יהיו הכוכבים בעתיד. מסיבה שטרם הובררה, נמצא שריטואל מסלול הכוכב, מחזוריות הכוכב בחלל, תואמת את מחזוריות החיים שלנו כאן. יש איזה סדר מופתי בטבע, והכל נע במחזוריות קבועה ומתואמת שסיבותיה נסתרות. איננו יודעים מהי מחזוריות חיינו, מתי יהיה לנו טוב ומתי קשה וכדומה. אבל אנחנו כן יודעים מהי מחזוריות הכוכבים. מתוך כך למד האדם להשליך על מחזוריות חיינו כאן. לא בהכרח שהכוכבים משפיעים עלינו, אך המחזוריות שלהם מקבילה לשלנו (קשר מתאמי שאינו בהכרח קשר סיבתי).

לאורך אלפי שנים האדם תצפת על הכוכבים, והתחיל להבין את הקשר הזה. אינסוף תצפיות אמפיריות לימדו אותנו לעשות התאמה בין מה שצפוי לכוכב, ומה שצפוי לנו. התפתחות האסטרונומיה ב-400 השנים האחרונות, הקפיצה את התפתחות האסטרולוגיה בעשרות מונים, והפכה אותה מורכבת ומדויקת הרבה יותר.

אם-כן לגבי כל מיקום של כוכב בודד בכל נקודה בחלל, קיים חומר תיאורטי רב שנאסף. החומר הזה מספר לנו על המשמעות בחיים שלנו כאן, ומאות אלפי ספרים ומאמרים נכתבו באסטרולוגיה. אבל כל כוכב נע במחזוריות שונה, ועל-כן כשמציירים מפה אסטרולוגית, התמונה הכוללת המתקבלת היא תמיד תמיד ייחודית! למשל כוכב פלוטו בעוד 248 שנה יגיע בדיוק לאותה הנקודה בחלל, אך שאר הכוכבים בחלל יהיו בנקודות אחרות, ולכן הפרשנות משתנה. כאסטרולוגים, אנו בודקים גם את היחסים בין הכוכבים השונים לבין עצמם, ולא רק מולנו (כדור-הארץ). גם על זה יש ידע וחומר רב. אבל בחיבור כל התמונה יחדיו, צריך להפעיל את הראש. אין ידע תיאורטי שמספר איך הכל יעבוד יחד, וזה נתון לפרשנות. זה החלק הדורש כישרון, כישרון כמעט אומנותי, אך בהחלט כזה שמפעיל את ההיגיון לצד האינטואיציה.

לא פעם אני נתקל באנשים ששואלים אותי על עצמם מתוך ידע נקודתי ספציפי אותו הם מנתקים מכל המפה. משפטים כמו: "האופק שלי מאזניים, מה זה אומר?", "יופיטר נכנס לי לבית 8, האם אתעשר?", "אני מזל שור, ואורנוס עבר לשור, אתגבר?". כל ניסיון מצדי להשיב יהיה אסטרולוגיה בגרוש. ואני תמיד עונה שצריך לראות מפה שלמה. מורכבות המפה לוקחת את הפרשנות לכיוונים שונים, וקשה מתוך ידע חלקי כל-כך להחליט על הכולל. אז האם תחזיות שנכתבות כללית, ולא לפי מפה אישית, יכולות לדייק?

אז לדייק ממש בטוח שלא. אך עד כמה לא, צריך להבין כיצד נעשתה התחזית. ישנן שתי שיטות מוכרות, ועוד שיטה שלישית שאני פיתחתי במטרה להגביר דיוק באופן משמעותי:

השיטה הראשונה, מוכרת לפי המזלות, ומחלקת את העולם באופן גס ל-12. השיטה לא מפרידה בין מעגל המזלות למעגל הבתים האסטרולוגים, שזו עוד מורכבות הקיימת במפה (בתים אסטרולוגים נבדקים לפי מיקומי גרמי שמיים באופק העולה). לכן תשמעו לא פעם, שניתן לקרוא גם את התחזית לפי האופק שלכם (כי לא בוצעה הפרדה). מתוך כך יש בתחזית המון הנחות שגויות. וחשוב מכך, השיטה לא מתחשבת כלל במיקומי כוכבים מדויקים, כיוון שישנם 30 מיקומים שונים בכל מזל ומזל, ואצל כל אחד המיקום שונה. לכן זו שיטה כללית ביותר, שמידת התאמתה נמוכה.

השיטה השנייה בודקת מיקומי כוכבים מדויקים, ומשווה בין הכוכבים לבין עצמם. אך שיטה זו לא יכולה להתייחס למזל מסוים ולהכליל אותו, כיוון שבכל מזל ישנם 30 אזורים שונים, ואצל כל אחד מכם המיקום שונה. בנוסף כל אחד מאיתנו מורכב ממספר מזלות, שכן מתייחסים גם היכן נמצאים הכוכבים האחרים שלנו במפה האישית. המזל נקבע רק לפי מיקום ביחס לשמש, אך מיקומי הכוכבים קשורים לכל הכוכבים במפה שלנו, ואלו נמצאים במזלות שונים. לכן תחזית כזו מדברת על אווירה כללית, אינה קשורה למזל ספציפי, ולא תתאים לכל אחד. כשאני כותב לכם בפייסבוק על השבוע שלפנינו, אני עושה זאת בשיטה זו. חלקיכם יחוש בכך על עצמו, חלקיכם יחוש בכך באווירה סביב, על מישהו אחר. הכל תלוי אם מיקומי הכוכבים בשמיים מתכתבים עם מיקומי הכוכבים במפה האישית (ואין קשר לסימן המזל).

השיטה השלישית אותה פיתחתי בעצמי, בודקת את מיקומי הכוכבים המדויק בשמיים, ומשווה אותו למיקומכם האישי בתוך המזל (מתוך 30 מיקומים בכל מזל). שיטה סבוכה זו דורשת המון השקעה, ואני משתמש בה רק בעריכת התחזית השנתית האישית בכל ראש-שנה עברי. המזל כאמור נקבע לפי מיקומנו ביחס לשמש בלבד. לשמש מחזוריות של שנה (365.25 יום), ועל-כן ביכולתי לדעת מיקומה בתוך המזל לפי תאריך לידתכם (ללא קשר לשנת לידתכם). במילים אחרות, אני יודע מה צפוי לשמש במפה שלכם בהתאם לתאריך הולדתכם. או אני יודע מה מיקומי הכוכבים המדויקים בשמיים עושים ביחס למיקום המדויק בתוך המזל של השמש שלכם. לכן שיטה זו תהא מדויקת בהרבה משתי השיטות הראשונות לעיל, ואני משתמש בה, ולעולם לא כותב לפי מזלות. עדיין גם שיטה זו מתייחסת רק לפרמטר אחד במפה, השמש. ואפילו שהיא החשובה ביותר במפה, זה עדיין מידע חלקי ביותר, ואפילו לא עשירית ממה שניתן. רק תחזית אישית המתחשבת בכל הכוכבים, הבתים האסטרולוגים, אסטרואידים, זנב/ראש דרקון ועוד, תאמר בצורה מדויקת על צפוי לכם, ותוכל להכין אתכם טוב יותר כיצד להתכונן לשנה הקרובה. תחזית שאני עורך לפי מפה אישית מדויקת (נעשית לפי תאריך, שנה ושעת-לידה, וכן מקום לידה), תהיה מפורטת, ותכלול מידע רב. בכל-זאת התחזית השנתית האישית הנעשית בשיטה השלישית, תוכל לומר משפט או שניים, וצריכה להתאים לצפוי לכם לפחות במידת-מה. תחזיות שאני עורך לאישים מוכרים או למדינת ישראל, אני כבר עורך לפי מפה אישית שלהם. רגע הכרזת העצמאות ע"י בן-גוריון, הוא רגע לידת המדינה, לפיו ניתן לדייק.

לחצו לקריאת התחזית השנתית תשפ"ב
לחצו לתחזית אישית לפי פרטי לידה מלאים

שלח לחבר או שתף את המאמר:

ערב קסום שייזכר לתמיד

לחצו לפרטים

תחזית אוגוסט 2022

לחצו לקריאה

תחזית שנתית תשפ"ב

לחצו לקריאה

תחזית קורונה

לחצו לקריאה

והקשר לכל מזל

לחצו לקריאה

איך כל מזל במיטה

לחצו לקריאה